Dichter: Linde-Altena, Tiny van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het is volbracht, riep Hij met luide stem.
Het leek alsof de dood had overwonnen.
Maar reeds al op die heuvel Golgotha.
Was het nieuwe leven al begonnen.
 
Voor een feeststemming was er geen plaats.
De dood was nog nadrukkelijk aanwezig.
Toch klonk daar ook een overwinningslied.
Was Gods almacht met vernieuwing bezig.
 
Na de kruisdood is Jezus waarlijk opgestaan.
Hij leeft, en nooit zal Hij meer sterven.
Zijn overwinningskracht deed de dood teniet.                                                        
Zo mogen wij de eerkroon van Gods rijk beërven.
 
Hij zal ons aanraken in het diepst van onze ziel.
En ons van het aards bestaan bevrijden.
Hij maakt ons één met zijn opstandingskracht.
Na zijn kruisdood kwam er einde aan het lijden.
 
Na zijn kruisdood is de hemelpoort open gegaan.
Al zijn kinderen die Hem zoeken noodt Hij binnen.
Daar zal geen pijn en verdriet ooit meer zijn.
Daar zal het leven in het Nieuw Jeruzalem beginnen.