Dichter: Linde-Altena, Tiny van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een graf verborgen in een tuin.
Bracht leven voor een mens in zonde.
Het graf waar het leven opnieuw begon.
Daar richtte Christus de dood te gronde.

Daar in dat graf verborgen in een tuin.
Streed Christus tegen satans machten.
Het donkere graf hield Hem niet vast.
Wie kan zijn wederkomst nu nog verachten?

Dat verborgen graf daar in die tuin.
Werd het symbool van eeuwig leven.
Gods Zoon verliet het na zijn dood.
Het is aan de aarde terug gegeven.

Dat lege graf verborgen in die tuin.
Zal altijd tot op de dag der dagen.
Een teken zijn van overwinningskracht.
Het heeft Gods liefde uitgedragen.

Dat liefdegraf verborgen in die tuin.
Heeft voor altijd haar duisternis verloren.
Gods eeuwig licht schijnt er rondom.
Het eeuwig leven is daar geboren.

Nu is het graf verborgen in die tuin.
Voor altijd leeg en van de dood ontheven.
En straks wanneer de graven open zullen gaan.
Komen allen met Christus weer tot leven.