Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
O, wat een blijdschap
heeft het moeten geven,
want wélk een boodschap :
de Heer is in leven !

Zou 'k daar geweest zijn,
wat had het mij gedaan,
indien men mij zei,
dat Hij was opgestaan ?

Had ik het geloofd,
als zonneklaar aanvaard,
of zou ongeloof
mijn geest hebben bezwaard ?

De steen..., het graf leeg...,
Zijn lichaam dat verdween...,
hoop die men weer kreeg,
toen Hij ineens verscheen.

Zou 'k zijn als Thomas,
nog tastend in het duister,
zicht krijgen dàn pas,
geraakt door Zijn luister ?

Zou ik Hem ook niet
graag hebben willen zien ?
"Zalig is hij die
gelooft zonder te zien !"