Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Leeg is het graf van Jezus.
Hij heeft het nieuwe leven,
begroet met een kus.
Nu wordt Hij verheven!

In de stilte van de morgen,
heeft Hij zich toch niet verborgen,
maar wandelde in de graftuin;
daar in de hemel klonk: de bazuin!

De bazuin van de overwinning.
Voldaan is aan Gods gerechtigheid.
Christus heeft het volbracht in heiligheid.
Dit verdient een diepe bezinning!

Voor Hij naar de heerlijkheid gaat,
verschijnt Hij eerst aan de Zijnen.
Om in hun hart als een zon te schijnen,
voordat Hij hun lichamelijk verlaat!

Want: Hij blijft naar Zijn beloften toch bij hen.
Door Zijn woord en Geest.
Zo is Hij bij heel Zijn kerk geweest,
door alle eeuwen heen en Hij zegt: Ik zal,

als uw graf wordt gedolven
en u daaraan denkt.
En dreigt u te verzinken in de golven,
van angst: ben Ik het die u schenkt

dat Ik met u ben, al de dagen,
ook als echt voor u opengaat het graf.
Dan ben Ik ook bij u en niet veraf,
dan zal Ik u door het graf naar de heerlijkheid dragen!

Christus zegt: Mijn graf is leeg,
maar Ik ben daar niet voor niets geweest!
Ik heb de dood gedood, dat is wat men leest;
Ik ben hier niet meer, omdat Ik het leven terugkreeg!!