Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het was die allereerste dag,
waarop de wereld leven zag.
Leven dat dood was…in een graf,
´t nieuws ging rond in grote draf.

De Heer is waarlijk opgestaan !
Wij mogen leven in Zijn naam.
De Zoon van God heeft overwonnen,
Ja, Hij is sterker dan tien zonnen.

Jeruzalem liep weldra vol,
de tegenstand eiste haar tol.
Ik ben het, mensen vrees toch niet,
het is de waarheid die u ziet.

Ga nu gerust samen op weg,
de eeuwen door, hoor wat Ik zeg :
Belijd uw zonden, jaag naar vrede,
want hiervoor kwam Ik naar beneden.

De mens, in duisternis gezeten,
mag nu dit goede nieuws steeds weten.
Gods boodschap gaat de wereld rond,
o, dat toch elk mens Zijn stem verstond.

Want eenmaal zullen de trompetten klinken,
de helmacht zal voorgoed verzinken.
En door Mijn Geest, die u bewaarde,
komt dan Gods Koninkrijk op aarde !