Dichter: Holman, Alie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Begenadigd onder vrouwen
moest Maria laten gaan
haar geliefde kindje Jezus
God de Vader nam Hem aan

Het verdriet sprak uit haar ogen
ze ontnamen haar haar zoon
eens gekroond tot Heer der Heren
maar nu werd de dood Zijn loon

Heel haar hart begon te huilen
want zij hield intens van Hem
haar eigen kind werd haar ontnomen
zocht de klanken van Zijn stem

Weende tranen vele dagen
en haar restte slechts een graf
moeder van de Allerhoogste
zij die Hem haar liefde gaf

Uitverkoren door de Vader
rijk gezegend en speciaal
ja zij mocht Gods Zoon eens baren
toch een vrouw als allemaal

Grote vreugde stroomde binnen
toen zij plots het nieuws vernam
dat haar Zoon de dood onttroond had
Hij weer tastbaar tot haar kwam

Met een boodschap van verlossing
maakte Hij Zijn wil bekend;
Breng Mijn boodschap aan de wereld
tot een ieder Mij erkent
als Zoon van God