Dichter: consemulder, jose (overl. 14-08-2018) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Pasen
het feest van de verrijzenis
Pasen
lichtfeest dat begon met Kerstmis

leven
met Hem die dé waarheid is
leven
in Hem die onze Verlosser is

toekomst
eeuwig leven zonder gemis
toekomst
vreugde zonder droefenis

Pasen
belofte die de dood uitwist
Pasen
overwinning op de duisternis