Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Onze Heer en Heiland
stierf aan ’t kruis voor mij
Zó schonk Hij genade,
kocht geheel mij vrij.
Ik leg al mijn zonden
bij het kruis nu neer,
Hij heelt al mijn wonden,
liefdevol en teer.

Onze Heer en Heiland,
stond ook op uit ’t graf,
legde die Paasmorgen
zelf Zijn doodskleed af.
Hij heeft overwonnen,
glorie voor de Heer,
‘k mag er blij van zingen:
U bent ook mijn Heer.

Onze Heer en Heiland,
aan het hemels hof,
om voor ons te bidden
Hem komt toe de lof.
‘k Weet me zo geborgen
Hij draagt door Zijn kracht
mij door diepe dalen,
Hem, wie ik verwacht.

Colossenzen 2:14 en Romeinen 8:34