Dichter: Groeneveld, Petra Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het Zonlicht is nu opgegaan
de Heer is waarlijk opgestaan.
Hij is het Licht het ware Licht
het duister is voor Hem gezwicht.

Wij prijzen U o God en Heer
wij vrezen nu geen satan meer.
U overwon hem aan het kruis
U woont weer bij de Vader thuis .

Glorie voor onze God en Heer
Halleluja ,prijst nu de Heer
Lof zij U in der eeuwigheid
wij loven U te allen tijd.

Melodie : Daar juicht een toon daar klinkt een stem