Dichter: Tricht, Justus A. van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het Paaslicht is nu doorgebroken
Jezus is waarlijk opgestaan.
Want in het licht door God ontstoken
zien wij Christus plots voor ons staan.

Hij toont ons handen zij en voeten
die zijn doorstoken en doorboord.
Als tekenen van Zijn liefd'vol boeten
in 't paaslicht dat nu voor ons gloort.

Geen twijfel kan er nu meer wezen
want Zijn belofte is vervuld.
Ja waarlijk Jezus is verrezen
met 't glanzend witte kleed omhuld.

Hij roept ons saam tot nieuw ontmoeten
verenigd in een blijde kring.
Hem weer vol vreugde te begroeten
verrast en vol verwondering.

Voortaan zal Hij de weg ons wijzen
naar 't wachtend hemels paradijs.
Daar toont Hij ons Gods gunstbewijzen
en gaf daarvoor Zijn leven prijs.

Hij heeft de zondenschuld gedragen
die heeft God door Hem weggedaan.
Hij biedt ons naar Zijn welbehagen
het feestelijk nieuw wit feestkleed aan.