Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De rotsen scheurden
vrouwen treurden,
de aarde beefde,
doden herleefden.
Gespleten voorhang,
vrije toegang,
door God bedacht.
Het is volbracht !

Mensen begaven
zich levend uit graven,
werden sindsdien,
door and'ren gezien.
Zíjn graf was ook leeg,
bracht onrust teweeg,
waar was toch hun Heer,
Hij is niet meer.

Waar uw geloof,
hoe blind en hoe doof,
Ik heb toch gezegd:
'Mijn woorden zijn écht!'
Ga heen naar elk oord,
verkondig dit woord,
getuig van Mijn naam,
Gods Geest maakt bekwaam.

Mattheüs 27:50-53; Lukas 24:25
Marcus 16:8 - Handelingen 1:8