Dichter: Helet, Ko Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Teder en zacht
schier verborgen
kust de nacht
de nieuwe morgen.
De aarde beeft
Het graf gaat open
Gods Zoon, Hij leeft!
't Geheim van dopen*
Ochtendgloren
tot getuige
uitverkoren
zien hem buigen
De dood!
Nu overwonnen
geeft zich gewonnen! 

Ik niet gestorven
Mijn dood gefaald
Door Hem verworven
Mijn graf betaald
Mijn hart vol vreugd’
De dood verdwijnt
De hemel verheugd
Nieuw leven verschijnt!

 *opstaan tot een nieuw leven