Dichter: Blonk, Sybe van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
1.
Het kruis van Jezus: dieptepunt!
O, zondaar, buig toch, zo gij kunt.
Want daar heeft Hij de toorn gedragen
Tegen het menselijk geslacht,
Door onze zonden aangebracht,
Hij boog gewillig onder slagen.
Want in Zijn leed en al Zijn nood,
Vond Hij slechts duisternis en dood.

2.
Het kruis van Jezus: brand-end punt!
O, zondaar, sidder, zo gij kunt.
Hier komen alle vlammen samen.
Gods eisende gerechtigheid,
Ook satan in zijn felle strijd,
En mensen die hun list beramen,
Het offer brandt op Golgotha,
Verteert geheel, maar laat wat na!

3.
Het kruis van Jezus: middelpunt!
O, mens, bezie het, nu gij kunt.
Want tussen hemel en de aarde
Hangt Jezus in verlatenheid
Draagt Hij de ongerechtigheid
Maar zo is Hij van grote waarde!
Want Hij brengt als de Middelaar
De aard’ en hemel bij elkaar.

4.
Het kruis van Jezus: hoogtepunt!
O, mens, aanbid nu, zo gij kunt.
Zo is God met de mens verbonden,
In Christus neemt God zondaars aan,
Die bij het kruis in ootmoed staan.
Er is verzoening voor hun zonden.
Hij spreekt: Ik ben Immanuel.
En Ik bewerk al uw herstel.

5.
Het kruis van Jezus: aandachtspunt!
O, staar in liefde, zo gij kunt.
Nooit kwam mij rijker beeld voor ogen,
Dan op te zien naar Jezus’ kruis.
Mijn ziele zoekt slechts daar een thuis,
Opdat ik Jezus zal verhogen!
De plaats waar ik steeds mediteer,
Is Golgotha, waar ‘k Hem vereer.

6.
Het kruis van Jezus: dubb’le punt!
Wel een begin, geen eindig punt.
Het brengt het eeuwig leven mede.
Waar Hem de eer wordt toegebracht.
Verhoogd om Zijn verlossingskracht,
En om de gave van Zijn vrede.
Zo klinkt het lied van dankbaarheid,
Van nu aan tot in eeuwigheid.

7.
O, zondaar wie gij dan ook zijt,
Verspil niet uw genadetijd.
Zie: Jezus hangt met open armen!
Vlucht, nu ’t nog kan, naar Golgotha.
De Zaligmaker roept u na,
Wendt u tot Hem, Die vol erbarmen,
U nodigt tot de zaligheid.
Hoor nu: het is de hoogste tijd!

Melodie: ps 84