Dichter: Riksten Brouwer, Maria Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zij kwamen met olie en
geurige kruiden,
de vrouwen.

Om daar als eersten
het lege graf
te aanschouwen...

Zij vonden slechts één
van de Hemelboden,
"Wat zoekt gij de levende
bij de doden?"

God, die zijn Zoon na 't
volbrachte werk
terug gaf aan Zijn volk,
Zijn kerk!

O, wonder, nauw'lijks
te bevatten.
Weer toegang tot de
hemelse schatten:

Vergeving, bevrijding
van onze zonden,
genezing van
de diepste wonden!

Voorgoed het lot van
de mens bepaalt.
De overwinning
door Christus behaald!

Maria Riksten Brouwer