Dichter: Brink, Jan van den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

— het Woord gaat voort —
 
 
De Geest maakt verbroken, verslagen:
Gods toorn is door ons niet te dragen.
Zijn Geest overtuigt
zodat u ook buigt,
vergeving van zonden gaat vragen.
 
Met Pinksteren is het begonnen,
drie duizend op één dag gewonnen,
toen elk in zijn taal
verstond het verhaal
van Jezus, ’t was echt niet verzonnen.
 
Dit vuur moet steeds voort blijven branden
zodat het bereikt alle landen.
Zo wordt eens vervuld
- door Gods trouw geduld -
de Kerk staat gegrift in Zijn handen.
 
De verzen, in taal van de dichter,
zij maken ’t voor u misschien lichter
Gods weg ook te gaan,
om echt te verstaan.
Uw gang wordt - ik hoop – doelgerichter.