Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De Heer Jezus komt spoedig terug.
Die boodschap, bij mij ingeslagen,
draag ik bij me, alle dagen.....
Kom Heer Jezus, ja kom vlug.

Gods Zoon heeft eertijds veel besproken
met die Hem volgden op Zijn pad.
Ze erkenden Hem en wisten dat
Hij nooit één belofte had gebroken.

Hij, Jezus, droeg het kruis der smarten,
men vlocht Hem doornen om Zijn hoofd.
Ook toen heeft menigeen niet geloofd,
zij bleven steeds Zijn boodschap tarten.

Maar duizenden bogen wel hun knieën,
zij hoorden naar Zijn zachte stem.
Kom lieve mensen, kom tot Hem !
God zelf, die roept, is met zijn drieën.

HIj is de Vader, eeuwig Licht,
Zijn Zoon is mensenzoon geworden.
Te midden van vijandige horden,
brengt Zijn genade evenwicht.

Wie deze goede God wil horen,
ontvangt van Hem Zijn Heil'ge Geest.
Het leven wordt na droefheid feest,
je weet je dan opnieuw geboren.

Als God jouw trouwe Vader is,
die je geleidt op al je wegen.....
Al kom je nog veel onheil tegen,
bezit je een geheimenis !