Dichter: Akker, Irene van den - overleden 3-2-2019 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
God U heeft Uw Zoon gegeven
aan een wereld vol van schuld
U gaf ieder eeuwig leven
U heeft ook zoveel geduld    
 
Jezus gaf voor ons Zijn leven
aan het kruis van Golgotha
voer op naar 's hemels Vader
gaf Uw Heilge Geest daarna       
 
Uitgestort op Pinksteren
Tongen vol van vuur en kracht
Dank U wel voor Uw genade
voor gave die ons krachten bracht   
 
Soms dan lijkt het leven bitter
maar U bent er altijd bij
Vertrouwend nu op Uw beloften
van genezing voor altijd
 
Wij verwachten U heel spoedig
Uw belofte aan wat leeft    
dat staat in Uw woord geschreven  
Dank U Vader Zoon en Geest
 
De Drie-eenheid is er altijd    
van ‘t begin af aan geweest
maar de vurige tongen, vlammen
waren daar  op 't Pinksterfeest       
 
In het heden en verleden
kwam Uw woord toch altijd uit
U houdt zich aan Uw beloften
en wij kijken er naar uit.