Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij had beloofd een Helper Gods te zenden,
maar hoe het zou gebeuren, dat wist géén.
Op Pinksterzondag zaten zij bijeen,
nog vroeg, om biddend zich tot Hem te wenden,

toen 'n stormwind raasde door de kamer heen.
Ze leken dronken, spraken onbekende
taal, niemand die hen als vanouds herkende.
Men zag een wonderbaarlijk fenomeen :

elk had een vuurtong vlammend boven 't hoofd,
verdwenen waren ook de angst en schroom,
de Heil'ge Geest had hiervan hen beroofd.

Alom bekeren staag de mensenstroom,
vol gloed én moed verspreiden Zijn geloof,
zo werd bewaarheid wereldwijd Zijn droom.