Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pinksteren lijkt een verloren feestdag.
’t volk bijeen voor “Fun en Pop”,
’t Heeft niets meer met vurige tongen,
‘t zoekt zijn helden aan de top.

De top van velen in prestaties,
sport en spel en veel muziek.
’t Is beleven, dansen, springen…
’t gaat de jeugd om de ritmiek.

Tweede Pinksterdag is handel,
’n Nieuwe auto of een bed ?
Urenlang zien we ze shoppen,
wat vermaak, een beetje pret.

Heeft God in der tijd vergeten
dat de mens een zondaar is,
die alleen zijn eigen rijk maakt,
genade een geheimenis ?

Neen, Hij staat nog altijd wachtend
op ons voor de Hemelpoort.
En Hij wenkt ons, geeft Zijn zegen:
God met ons ! ’t wordt nog gehoord.

God is steeds de God der Lichten,
roept de mensheid door Zijn Geest.
Maar het zijn de zwakke krachten,
zij volharden nog het meest !
…………………………………………….
(Matteüs 5 : 1 – 12 )

Reacties  

# Han Messie 05-06-2019 09:38
Een heel treffende weergave, hoe het verborgene, ogenschijnlijk zwakke, toch de overwinnaar van alles is.