Dichter: Werp, Wilson van de Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Oh God wie kan U doorgronden?
U heeft ons doen begrijpen, dat uw liefde altijd alles overwint.
Om dat te begrijpen, had U ons uw zoon en uw heilige geest gezonden.

Waar is het getuigenis gebleven in uw gemeenten en kerken?
Wanneer de waarheid wordt vermoord en de vijand schijnbaar overwint en
de wereld vol angst en wanhoop doet beven, grijpt U altijd in, met uw
heilige geest en bescherm uw volken en gelovigen.
God Heilig bent U onze heer, heilig is uw Zoon en heilig is uw Geest,
die gelovigen en kerken de kracht geven,
zoals nooit eerder is geweest.

U heeft uw heilige geest gezonden, om ons te beschermen,
om ons te vullen met uw liefde en te veranderen van zwakkeren
tot grote krachtige gelovigen.
Uw geest, maakt ons hart overvol van woorden,
uit onze binnenste stromen lof woorden in verschillende talen,
want uw geest is in ons neergedaald.

Oh God, wij bidden vol lof en dankbaarheid,
omdat uw geest over ons is neergekomen en geven volkeren
U de eer onze almachtige God van de liefde en vrede.
Dat wij mensen uw wil begrijpen en uw vrede en liefde kunnen gebruiken
in deze moeilijke dagen waar we worden op de proef gezet en duidelijk gemaakt
dat wij mensen het met elkaar moeten doen en leren leven
met liefde en vrede in deze wereld.

God blijf ons overdadig verwennen, zoals een vader zijn kind, dat uw
heilige geest ons hart zal vervullen met liefde en vrede
en blijf ons,uw volk, beschermen van nu tot in eeuwigheid.

Amen.