Dichter: Boer-Kosmeier, Anita den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De Heilige Geest de derde persoon
van de Godheid naast Vader en de Zoon.
Hij wordt omschreven als dynamische kracht
Hij werd door de discipelen biddend verwacht.

In een storm met vurige tongen
daalde Hij neer op wie zich bevonden
in het huis waar ze samen kwamen
met gesloten deuren en ramen.

Maar Zijn kracht dreef hen voort
bracht hen naar buiten en naar de poort
daar waar de mensen zich bevonden
ze spraken tot hen in diverse tongen.

De menigte hoorde hen verbaasd aan
kwamen in groepen rondom hen staan
ieder verstond hen in eigen taal
ze hoorden nu Christus' levensverhaal.

Velen kwamen hierdoor tot bekering
verbaasd waren ze over de lering
die deze eenvoudige mensen hen gaven
en die ze aan de Thora konden staven.

Deze dynamische Kracht is nog zichtbaar
drijft mensen voort om in het openbaar
het Goede Nieuws te brengen aan allen
zodat ook zij onder Gods hoede vallen.

Handelingen 2.