Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
3 naamdichttanka's


V lammend rondgegaan,
U itte Gods Geest zich spontaan,
R oeach blies zich baan.
I  jvervuur is rondgegaan,
G eloof in Hem brak zich baan.

G ods Geest kwam plots'ling
E erste Pinksterdag, als ging
E en vuur door hun kring.
S praakmakend in tong en taal,
T rok dit lopend vuur massaal.

L icht, licht ons ook bij,
I  nspireer ons, maak ons blij,
C hristusgeest als Gij,
H eilig onze geest als zij,
T il ons vurig U nabij.