Dichter: Duenk, Erica Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
U had tot ons gesproken
Dat U heen zou gaan
Maar ik kon dit niet begrijpen
Ik kon het niet verstaan

Gaan, om de Trooster te zenden
Dat was wat u zeide
Dat Hij mij in het vervolg zou leren
Dat Hij mij tot de volle waarheid zou leiden

Ik begreep het niet
Ik had zoveel vragen
En zeker naar uw Hemelvaart
Dacht ik veel na over deze woorden 10 lange dagen

In die momenten kwamen de twijfels de verwarring Maar we bleven eenparig begeren Voortdurend samen zijn in gebed Uw woord met elkaar proclameren

Wat stond ons te wachten
Wij hadden al zoveel mee gemaakt
Veel gezien van Uw wonderkrachten
Uw liefde die mensen heeft geraakt

U zei: blijf uitzien
En beklemde in uw betoog
Blijf wachten in Jeruzalem
Op de kracht van omhoog

U leerde ons
Dat wij daardoor van U zouden getuigen
Dat zelf tot aan het uiterste der wereld Knieën zich voor U zouden buigen

En nu, vandaag
Tijdens ons ochtendgebed
Was daar die enorme windvlaag
En tongen van vuur hadden zich op ons gezet

De zwakte in mij verdween
Ik veranderde zo van binnen
Wist tot in mijn diepste wezen
Dat ik nu echt de zondige natuur in mij zou kunnen overwinnen

Ik kan nu leven
Ja, kan nu voortaan
Door mij aan Uw leiding over te geven
Vrijmoedig met de blijde boodschap de wereld gaan

Och, ja Hij in Mij
En ik voor altijd in Hem
Onderwezen, bemoedigd worden
Door die krachtige innerlijke stem

Die stem van mijn Jezus
De almachtige gekruisigde
Wat meer is de opgestane Heer
Ik weet nu zeker Hij verlaat mij nimmer meer

Mijn mond stroomde over
Riep het volk op zich te bekeren
Hun zondige leven te geven
Aan de Heer der Heren

De woorden komen
Ik zelf luister ook vol groot ontzag
Naar de diepte en wijsheid
Op deze pinksterdag

Nadat ik stopte met spreken
Gepaard met zulk een vuur en overtuigingskracht Komen 3000 mensen tot Jezus Voor mij totaal onverwacht

Ik weet zij zijn niet door mij
overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel op deze dag Maar door de Heilige Geest In wie ik alles vermag

Lieve Heilige Geest
Ik wil u gehoorzamen te aller tijden
Wilt u mij, Geest van de allerhoogst God In de volle waarheid leiden

Dat Jezus in mij gezien wordt
Door dat u zich openbaart
Dank u mijn meester
Voor uw Hemelvaart

Ieder volk en elke stam
Kan door mijn getuigen en door kracht van de Geest Weten dat u op deze aarde kwam En dat U ons wil leiden naar het grote bruiloftsfeest

Erica Duenk