Dichter: Sorensen, David Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Je bent niet bedoeld, mijn kind, om onder een werklast te leven met Mij. Je bent niet bedoeld, om onder jukken gebukt te gaan in mijn Koninkrijk.

Ik heb je bedoeld voor Mezelf.
Voor mijn liefde, mijn kind.

Om als een bloem te zijn, die opschiet in mijn liefde en die groeit en groeit. Die steeds groener en krachtiger wordt en blaadjes en kleur krijgt, die vorm ontwikkelt en steeds stralender wordt, omdat je steeds meer ontdekt van mijn liefde voor jou. Daarvoor heb Ik jou bedoeld, mijn kind. Dat is de reden dat jij bestaat. Niets anders.

Je bent geen werkpaard, mijn kind.
Je bent mijn geliefde.

Denk niet dat je voor een kar gespannen moet worden en zware lasten moet trekken. Daar heb Ik je nooit voor bestemd, mijn kind. Dat is niet mijn wil voor mijn kinderen. In mijn Woord staat:

'Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht'
.

Je bent geen werkpaard. Ik heb er verdriet van dat zovelen, die Mij vertegenwoordigen, deze illusie geloven. Ik zie hoe ze gebukt gaan onder zware lasten, onder zware jukken, omdat ze denken dat ze Mij zo moeten dienen.

Alsof Ik zo’n Vader zou zijn. Alsof Ik een slavendrijver zou zijn. Je bent geen slaaf, mijn kind. Je bent geen slaaf.

'Opdat wij werkelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.'


Ik wil je laten ontdekken hoe liefdevol Ik ben.

Ik wil je laten zien, mijn kind, dat Ik een oneindige liefde heb voor jou en voor ieder mens die Mij oprecht zoekt. Ik ben zo oneindig groot. Daar heeft geen mens op aarde een werkelijk besef van.


Ik open Mezelf, zodat jij Mij zou kunnen leren kennen. Ik open Mezelf voor jou. Ik zet de deuren wijd open, mijn kind, voor jou.

Want Ik ben jouw Vader.
Ik ben jouw liefhebbende Vader.

Mijn lieflijke aanraking

Neem tijd, mijn kind, om bij Mij te komen. Neem tijd om Mij te kunnen ontdekken. Neem tijd, mijn geliefde, om mijn aanraking te ervaren.

Dat heb je zo nodig, mijn kind. Mijn lieflijke aanraking. Mijn kus. Mijn genezende hand. Je hebt Mij zo nodig, mijn kind.

'U maakt mij het pad van het levensbekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.' 

Je hebt Mij veel meer nodig dan je soms beseft.

Neem tijd om te drinken van Mij. Neem tijd om te eten van Mij. Neem tijd om reizen af te leggen in Mij. Want Ik wil je zoveel laten zien, mijn kind. Ik wil je steeds weer in volle verwondering brengen van mijn grootheid, van mijn liefde.

Er is zoveel wat je niet weet van Mij. Er zijn zoveel gebieden in mijn Geest, waar je zo gelukkig van wordt. Er zijn zoveel aspecten van mijn kracht, die Ik aan jou bekend wil maken.

'Iets dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen; iets dat God heeft weggelegd voor wie hem liefhebben. Maar ons heeft God het onthuld door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepste geheimen van God.'

Neem daarom tijd, mijn kind. Denk niet dat het niet voor jou is weggelegd. Nee, Ik roep jou, mijn kind. Ik roep jou.

Hier ben je voor geboren: om bij Mij te zijn. Om Mij te ontdekken. Om te genieten van Mij.

Dan zul je een getuige zijn van wat je gehoord en wat je gezien hebt. Dan zul je een weerspiegeling worden van Mij.

'Het leven is verschenen. Dat eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is verschenen, hebben wij gezien. We getuigen ervan en maken het u bekend. Wat we hebben gezien en gehoord, maken we ook u bekend.'


Er is zoveel meer, zoveel meer. Er zijn zoveel diepe gebieden in Mij, waar nog niemand tot is doorgedrongen. Er is zoveel rijkdom, die Ik wil laten zien. Er is zoveel vreugde, die Ik je wil laten ervaren. Er is zoveel schoonheid, die je nog nooit hebt aanschouwd.

'Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden
en u grote, ondoorgrondelijke dingen
verkondigen, waarvan gij niet weet.'