Dichter: Jepkes, Michael C. M. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Er moet een weg zijn van het midden?
Niet te worden geoordeeld
en niet te worden veroordeeld,
in dit leven van persoonlijke verschillen
en geschillen.

Er moet een punt zijn van uniciteit?
Niet om iemand bijna dood te verklaren,
maar juist in zijn eigenheid
en zijn persoonlijke identiteit
zich te laten bewaren,
om de wasdom zo klein in den beginne
te laten voortduren ondanks de verschillen.

Uniciteit met de aangelegenheid,
zijn mannelijkheid en vrouwelijkheid,
en in iedere gelegenheid zijn gedrevenheid
en de oprechtheid met zijn verantwoordelijkheid.

Geeft ieder toch een kans zich vrij te maken,
om zich bewust te zijn van zijn tekorten
en zijn toekomstige taken.
Het is om zijn levensdoel niet op te schorten
en zijn te verwachten leven niet hierdoor
te laten bekorten.

God onze Ouder zoekt Zijn heil bij mensen
die genezing van hun diepste wezen wensen,
om de gevallen wereld te redden,
met ons nieuwe hart verbonden.
Wij hebben toch Zijn kosmische waarheid gevonden?!
Om Zijn tranen te wissen en te drogen;
Hij heeft toch een nieuwe wereld voor ogen!
En ons hiervan te vergewissen
dat Zijn Hart voor een ieder open staat,
en een nieuwe deur voor een ieder open gaat.
Zijn middel zal zijn voor het grote festijn
dat plaats vindt in ons wereldgebeuren,
als de gehele mensheid zich verbindt
met Ware Ouders in eindeloze kleuren
en daarbij Zijn nieuwe weg naar huis terug vindt.
maandag 14 Juli 2008

voetnoot: Ware Ouders zijn
Jezus en de Heilige Geest
als geestelijke ouders.

 


 

You have no rights to post comments

Reacties

# Breden, Alex van 16-01-2011 22:52
Beste Jepkes,
Met alle respect voor uw dichtkunst moet ik zeggen dat ik dit een vreemde gedachtengang vind.
Volgens mij lees ik hele andere dingen in de bijbel.
Ik ben blij dat God mijn tranen droogt en ik Gods tranen niet hoef te drogen! Dan de opmerking over Jezus en de Heilige Geest. Geestelijke ouders?? Vader, Zoon en Geest zijn één zegt de bijbel maar u haalt ze dus uit elkaar want u hebt het over Ouder en Ouders.
Kortom voor mij een onbegrijpelijk gedicht.
Met groet Alex
# Hans Wesselius 20-01-2011 07:44
Ik ben het met Alex eens, Michael.
Het doet me pijn zoiets te lezen, omdat ik juist langs deze weg - het weghalen van mijn diepe respect voor de Goddelijke Drie-eenheid door het "tutoyeren" en door te wijzen op de "vrouwelijkheid " van God - de Weg naar God een tijdje kwijt geweest ben.
Ik ben blij dat God de deur weer voor me geopend heeft en me terug heeft gehaald naar Zijn huisgezin. Dat ik nu inzie dat sinds mijn bekering Jezus Christus' bloed alles is wat ik nodig heb om gered te zijn.

Gods zegen,
Hans