Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
 
Mag ik U Heer, iets vragen deze dag ?
Ik kom er zelf niet uit, het is zo triest.
Als ik de wereld zie, ’t is of zij al bevriest.
De mensen zijn zo koud, zo zeer vol haat,
het lijkt of nergens meer één mensenpaar bestaat
dat leeft in harmonie, noch vrede straalt alom,
de mensen zonder U, wat zijn ze dom, zo dom…
 
Dan stormt het in mijn hoofd, mijn hart, het beeft.
Als het zo doorgaat is er niemand die nog leeft
in het besef dat U de Allerhoogste bent,
en ons voorzichtig meedeelt dat U het mensenleven  kent,
en dat het allemaal tenslotte goed zal komen.
De wereld wacht, waarop ?  Op Godes zonen !
Mag ik U Heer, iets vragen deze dag ?
 
Heer God, stuur toch Elia, Mozes, laat profeten weten
dat  “Uw Dag” genaakt, verbrekend onze keten.
Heer, spreek nog eens Uw woord: “Zwijg stil!”
zodat de “mensenzee” zich voegt naar Uwe wil!
Heer, laat Uw Woord ons hart opnieuw weer raken,
U zei het toch: “Predik het van de daken !”
Heb dank o Heer, dat ik dit vragen mag !
…………………………………………………………………………………..