Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
met moeite
baan ik mij een weg
door de woestijn
beladen
met gedachten
uit verleden tijd

een rugzak vol
verpakte zorgen
benauwende momenten
beangstigende tijden
en rafelige wonden
ondanks mijn inzet

de avond daalt
en in mijn diepste nood
leg ik mij neer
de strijd is over
een nieuwe morgen
hoeft er niet te komen

maar God
denkt anders over leven
dat Hij gaf
en deel uitmaakt
van zijn betrouwbaar plan
met kostbaar leven

en op zijn vraag
wat doe je hier
noem ik mijn zelfopofferingen
op allerlei gebied
vraag ik
Hem rekenschap

Ik . . .
zal je tonen wie Ik ben
maar niet
in stormgeweld
aardbeving
en vuur was Hij

een eindeloze stilte volgt
gaat Hij aan mij voorbij
komt er opnieuw de vraag
adam . . .
waar ben je
wat doe je hier . . .

blijf niet ronddolen
ga je weg met Mij
geef Mij
heel je verleden tijd
Ik alleen geef
hoop en nieuwe toekomst

Jeremia 29:11
Mijn plan met jou staat vast - spreekt de Heer. Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.