Dichter: Messie, Han Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zich moedig of angstig voorover werpen
in de stormende zee van het leven,
tussen woeste golven deinen en beven,
houvast zoeken bij de kleinste voorwerpen...

Noodkreten mogen verlangend snerpen
tot een sterke klip, die redding kan geven.
Daar komt onverwacht iets aangedreven,
wat de beschaafde wereld zal verwerpen.

Wild voort hossen op een gebroken plank,
stevig vastgeklemd, volhardend kijken
naar dat dobbervaandel vol wapperklank.

De Heer laat Zijn felle banier prijken
als eeuwige genade en blije dank
voor wie Hem nederig de hand wil reiken.