Dichter: Boer-Kosmeier, Anita den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De adelaar stijgt omhoog
als er hevige stormen komen
op de harde wind zweeft hij hoger
om aan het gevaar te ontkomen.

Zoals een adelaar zijn jong verzorgt
zo zorgt God voor Zijn kinderen.
Komen er moeilijkheden op ons pad
God zal ze niet verhinderen.

Hij geeft in Zijn Woord aan
dat Hij ons altijd zal omringen
als wij door levensstormen gaan.
Hij beschermt ons tegen bedreigingen.

Dreigen wij neer te storten
Hij zal ons op zijn vleugels dragen
zoals de adelaar zijn jong
we hoeven Hem dat niet te vragen.

Is de storm gaan luwen
behoudt Hij ons in het oog
nimmer zal Hij ons verlaten
maar zendt Zijn zegen van omhoog.