Dichter: Haaften, Elly van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Mijn gebed is in deze onzekere nacht,
gericht op Hem die ik verwacht
 
Heer mijn God weet dat niets voor U is verborgen,
Ik kom vrijmoedig met al mijn vragen en leg neer mijn zorgen.
U kent mij en weet wat goed voor mij is,
U bent het Licht als ik omringd word door duisternis.
Vlucht naar U heen in mijn smeken,
Vertrouw op U mij zal niets ontbreken.
 
Heer houd mijn oog op U gericht,
U Gever van Leven, Bron van Licht.
Mijn hoop is op U van Wie ik het verwacht,
U geeft vermoeiden weer nieuwe kracht.
U bent het die troost en geeft in de ellende moed,
Uw woord spreekt nu de storm zo woedt,
 
Mag weten U trekt mij uit de put,
Ben onder Uw vleugelen beschut,
Ik weet U hoort en ziet,
bewaarder van mijn voet, ik struikel niet.
Ik weet In genade zult U zich over mij te ontfermen,
In vertrouwen mij behoeden en beschermen.
 
Ik mag geloven U gebruikt de levensstormen,
Keert kwaad ten goede om mij te vormen.
Ondanks dat ik het niet begrijp en moeilijk vind,
Hou me vast aan levenslessen door de Zoon als Mensenkind.
In gebrokenheid in lijden is mijn blik gericht,
op de Leidsman, Gever van leven, de bron van Licht.
 
De Voleinder in geloof die Zijn wil volbracht aan kruis,
Hij die leeft, Rechter die bidt en pleit voor mij in vaderhuis.
De Hogepriester die onze zwakheden zonder te zondigen kent,
pijn, lijden, verdriet strijden, verzoeking alles is bij U bekend.
Door de gebrokenheid heen ben U ons in volmaaktheid voorgegaan,
met de belofte Ik zal jullie tot de voleinding der wereld bijstaan.
 
Mijn hart vertrouwt op Uw onfeilbaar Woord deze nacht,
Vertrouwend op al Uw beloften van U die ik verwacht.