Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
al lang . . .
heel lang geleden
had God een plan
en maakte Hij
de hemel en de aarde

in dit allereerst begin
de aarde was nog donker
en de geest van God
bewoog zich
als met vleugels van een duif
zacht en teer
boven de watermassa

toe sprak de Zoon van God
die ook wel wordt genoemd
het Woord
omdat alles door Hem ontstond
laat er licht zijn . . .

en zo gebeurde het toen ook
en maakte Hij
het licht
dat alle dingen
zichtbaar maakt
de vogels in de lucht
de vissen in de zee
ja alle dieren groot en klein
zoveel als je maar tellen kan
gaf Hij het leven

0 0 0

opnieuw is het weer donker
nu in het hart
van heel veel mensen
groot en klein
die niet meer weten
willen geloven
dat er Iemand is
die alles heeft gemaakt
en leven geeft

de engel gabriël
bezoekt maria
vertelt haar
dat de Zoon van God
als baby op de aarde komt
geboren uit haar schoot

maria vraagt niet om een teken
maar zegt
de Here God
mag mij gebruiken
naar zijn plan

opnieuw is er een wonder
beweegt de Geest van God
zich als een schaduw
zacht en teer
over maria heen
groeit er een baby
klein en teer
de Zoon van God
het Woord
en . . .
Licht der wereld
voor die gezeten zijn in duisternis

toen ging maria spreken
’t klonk als een lied . . .
Ik wil U prijzen God
gewoon om wie U bent
omdat U trouw blijft
nooit verandert
en U
de hele wereld vult
met uw volkomen liefde
die nooit meer ophoudt

mijn ziel
maakt groot de Heer
mijn God