Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een nieuw jaar opent weer zijn deuren.
Maar wat zal er nieuw aan zijn?
Het oud gemis dat mij nu doet treuren
Geeft ook in het nieuwe jaar dezelfde pijn.

De winter zal nog weken duren
Voordat het lente en licht zal zijn.
Er volgen nog veel donkere uren
Vol eenzaamheid en pijn.
                                                                    
Maar wat ook blijft dat is God, de Vader,
Die ook in het nieuw begonnen jaar
Mij vasthoudt in Zijn sterke handen.
Ja met Zijn liefde staat Hij klaar.
                                                               
Zo zeker als ik weet ”straks komt de lente”.
Weet ik dat Vaders kracht mij schraagt
En dat Hij door de donkere dagen
Mij naar het licht en de ’t leven draagt.

Jaren gaan en jaren komen                                      
Maar onveranderd is de Heer.
Die zegt: “Ik ben altijd bij je
Leg al je zorgen bij Mij neer”.

“Ik droeg je in Mijn sterke armen,
Ik was er in je grootste nood.
Mijn liefde heeft jou steeds gedragen,
Ik blijf je God tot in de dood”.

Gaan wij dan samen vol vertrouwen
Op weg in het onbekende land
Op God’s beloften kunnen wij bouwen
Hij houdt ons leven in Zijn hand.