Dichter: Janssen, Hendrik Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


wat was ik er graag bij geweest
toen dag en nacht werden geschapen
Noach in de ark de aarde aan mocht raken

wat was ik er graag bij geweest
toen jozef onderkoning in Egypte was
Mozes de wet van de stenen tafels las

wat was ik er graag bij geweest
toen David de reus Goliath versloeg
een vurige wagen Elia ten hemel droeg

wat was ik er graag bij geweest
toen Daniël in Babel Gods macht demonstreerde
en  Nebukadnessar de God van Israël eerde

wat was ik er graag bij geweest
toen Maria in Nazareth de engel Gabriël zag
Jezus in Bethlemems stal in de kribbe lag

wat was ik er graag bij geweest
toen Johannes Hem onderdompelde in de Jordaan
en de kinderen gezegend naar huis mochten gaan

wat was ik er graag bij geweest
toen Hij na drie dagen uit het graf op mocht staan
en op een wolk naar Zijn hemelse troon  is gegaan

Hij leeft bij Vader voor eeuwig en altoos
mijn leven hier is kort en moeitevol en broos
ik zal sterven na een korte tijd op deze aarde
een schilfer in de tijd en toch van grote waarde

God geeft zijn woord waarin wij mogen leren zien
Zijn werken door de eeuwen heen het wonder bovendien
het wonder van genade verlossing en van eeuwig leven
een schilfer in de tijd is eeuwigdurend niet heel even

Hendrik Jan Janssen


28 november 2005