Dichter: Kor, Edo Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een nieuw jaar, met volop tijd,
om zich aan de Heer te geven,
worstel toch niet, staak die strijd,
nu is de tijd, voor een nieuw leven.
 
Een nieuwe dag, ga nu maar knielen,
stel het niet meer uit, u bent aan zet,
toon God berouw, van al uw zonden,
vertel het Hem, in een oprecht gebed.
 
Vol liefde zal Hij u vergeving schenken,
Hij hield reeds van u, al voor uw strijd, 
Hij, die voor u stierf, blijft Hem gedenken,
elk uur, elk ogenblik, kom, nu is de tijd.