Dichter: consemulder, jose (overl. 14-08-2018) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik droomde:

de duvel zat mij achterna
hij had helse plannen
ik voelde zijn razernij
hij strekte zijn klauwen
wilde mij grijpen
ik bleef hem net voor
hij kon mij net niet bereiken
hij had het voorzien
op mijn vrede en leven
zijn vals gloeiende ogen
deden mij beven
ik rende zo hard als ik kon
riep naar de hemel hier boven
“Jezus, red mij toch
zonder U ben ik verloren”
toen scheurde de hemel
stralend licht daalde neder
stond tussen mij en de boze
het ging nu echt om mijn leven
het licht werd sterker
ik zag dat het overwon
ook zag ik wie er stond
zag Hem die dat licht uitzond
Hij omhulde mij
met liefde en warmte
mijn Heer en mijn God
had mij verlossend gevonden