Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wandelen met God
 is liefhebben Zijn gebod
is bidden om te aanbidden
is danken zonder wanklanken
is gaan in Zijn leer en dat steeds weer
is door Hem gevonden en op Zijn hart gebonden
Is Hem herkennen aan Zijn stem
is de zonden haten, want daarin zijn geen baten
is daarom de zonden vlieden,
wat hebben ze mij te bieden?
Is dat Hij mij zal troosten, als de zonden mij doen blozen
is opheffen tot Hem mijn ziel, ook als ik weer viel!
Is leven met Hem, aan Zijn boezem
is Hem vrezen in heel Zijn Wezen
Is  Hem liefhebben en deel aan Hem hebben.
Is als Hij mij in de ogen kijkt, dat mijn blik de Zijne bereikt.
Is mijn hand in de Zijne leggen en alles tegen Hem zeggen!
Is in Hem ingelijfd, opdat men niet steeds weer afdrijft
is Hem prijzen en alle eer bewijzen
is Hem loven, nu hier en straks hierboven
is Hem geloven, omdat Hij blijft beloven!
Is Hem vertrouwen en in alles op Hem bouwen
is Hem belijden; ten alle tijden!
Is alles van Hem verwachten bij dagen en bij nachten
Is Hem volgen, om niet door satan te worden verzwolgen!
Is de wereld verzaken, die het leven niet kan maken!
Is met Hem worstelen, ook als het mijn heup zal vermorzelen.
Is Hem niet laten gaan, voor ik in Zijn genade mag "staan"
is aan Zijn lippen hangen, om Zijn Woord op te vangen
is dat Zijn wil geschiede, wat Hij ook gebiede!
Is leven uit Zijn Woord, dat mijn oren doorboort
is liefhebben Zijn dienst! Niet moeten, maar een liefdedienst!
Is liefhebben Zijn dag, met heel mijn gedrag!
Is willen wat Hij wil en mijn tijd niet in mijn wil verspillen
Is naar Hem opzien, want Hij wil hulpe biên
is omdat Hij is het hoogste goed en wil leiden mijn voet.
Is het ware leven lieven loven 't oog omhoog 't hart naar Boven.
Is omdat Hij het recht op mij heeft en mij het leven geeft.
Is omdat Hij het waard is, dat is gewis
is omdat Hij mijn Schepper is en wil mijn Helper zijn
is bidden dat niet ik zal staan in het midden.
Is het niet: Hij in het midden, laat ik dat van Hem afbidden!
Ja, wat is Hij niet? Hij is volmaakt die toch Zijn leven "liet"
is van eeuwigheid, tot in eeuwigheid.
Woorden schieten tekort, maar als het de jongste dag wordt
ja dan!  Niet uit te spreken en raak ik ook niet uitgekeken
ik met al mijn gebreken, mag dan in zingen uitbreken,
omdat ik mij op Hem niet heb verkeken!
Hij heeft al mijn zonden weggestreken;
door Zijn bloed, dat is Zijn liefdesteken!
Hij heeft ingebroken in mijn hart, dat geeft eerst wel smart;
maar het heeft mij niet verhard, toen is het nieuwe leven gestart.
De wandel met Hem
is dat ik met Hem instem
en Hem niet afstem.
Ik raad het u met klem:
Ga met Hem;
volg Zijn stem.
Het is een lokstem
zodat u komt op Zijn bestem(ming)You have no rights to post comments