Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wees gerust mijn ziel, wees stil,
de Leeuw van Juda waakt,
geen onheil zal mij treffen,
geen pijl die mij zelfs raakt!

'k Vertrouw op Hem die overwon,
Hij voert voor mij de strijd,
de vijand beeft en siddert, 
ik ben door Hem bevrijd!

Gods Leger staat voordurend klaar
en luistert naar Gods stem,
engelen omringen mij
dienen en aanbidden Hem.

Ik vrees geen kwaad, geen onheil,
mijn ziel is blij en stil,
alles is in Zijn handen
en 't geschiede naar Zijn wil!