Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Mijn bruid, Ik geef je Mijn mantel
van gerechtigheid en trouw,
van heil en goede daden,
Mijn mantel waar Ik van hou.

Het is geweven zonder naden,
zonder fouten of gebrek,
Mijn mantel is volkomen
waarmee Ik jou bedek!

De mantel is Mijn eigendom,
een kostbaar, mooi bezit,
je mag Mijn kleding dragen,
zuiver, rein en wit!

Mijn mantel heb je nodig
voor heil en nederigheid,
het schenkt je kracht en sterkte
wat Mijn hart zozeer verblijdt.

Ik schonk je Mijn eigen mantel
en je ziet er stralend uit,
smetteloos en blinkend
een volmaakte mooie bruid!

Jesaja 61:10
"Bekleed met de klederen van heil
met de mantel van gerechtigheid".