Dichter: Bernet, Atie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


God houdt van jou zoals je bent
Hij vindt jou heel bizonder;
je mag bij hem gewoon jezelf zijn
Zijn liefde is zo  groot, 't is een wonder.


Wij stellen vaak voorwaarden
onze liefde is zo klein;
die ander schiet altijd tekort
want niemand kan volmaakt zijn.


Daarom zegt God in Zijn woord
elkaar de accepteren;
als je vol van liefde bent
wil je elkaar niet bezeren.


Wie in de liefde blijft
blijft in de volheid van Gods Geest;
zoek het goede voor de ander
zodat die innerlijk geneest.


We kunnen langs de deuren gaan
met handen vol traktaten;
maar als je elkaar niet liefhebt
zal al dat preken weinig baten.


Doe je hart voor ieder open
ook als er nog wonden zijn;
want vergeven doet je leven
in blijdschap, in Gods zonneschijn.


Als de liefde voor elkaar
gaat groeien meer en meer;
ziet de heiden dat God leeft
en keert zich dan tot de Heer.


Wees altijd vol goede moet
Gods liefd' is in je uitgestort; (Romeinen 5 vers 5)
doe de liefdeloosheid weg
zodat je 'n vruchtbaar christen wordt.
Alie Bernet


14 juni 2006