Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ezechiël  kreeg een vraag van de Here,
of dode beenderen weer kunnen staan ?
Hij had maar één antwoord: Gij weet het Here!
Alleen in Uw kracht zal het werkelijk gaan.

Direct kwam de opdracht: Zeg:  Zó spreekt de Here,
U, dode beenderen, luister naar  Hem.
De profeet zag het wonder, de beenderen bewegen,
en God sprak: Ik geef u weer stem.

De einden der aarde, zij zullen het weten
dat één enig God de volken regeert,
en nooit zal men twijfelen of komen met vragen,
want God stelt Zijn wetten wat men ook beweert.

Zo zal in de Eindtijd heel Israël herleven,
wat God ook beloofde aan Abram zijn vrind.
Zijn grote macht zal dan duidelijk blijken…..
God heeft gekozen, Hij noemt je Zijn kind.

Ik ga u herscheppen als in vroegere dagen,
en Israël zal  één zijn, daar kunt u op aan.
O, dode beenderen, sla de ogen maar open,
want door Mijn Geest zult u leven voortaan.

“Ik voeg u aaneen, zoals bij twee planken
die samen één hout zijn in Mijn krachtige hand.
Getuig tegen de volken dat de Vrede zal komen…
Israël zo klein, tóch het machtigste land !”

……………………….……………………………..

 (Lezen:  Ezechiël  37  -  N.B.G.)

 Februari  2022