Dichter: Haze, Teunis (overl. 15-12-2020) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Jezus was te Judea aan de jordaan
Daar wilde hij de mensen leren
Een grote schare kwam om Hem heen staan
Dat ze zich tot Hem moesten bekeren.

Ook waren er Farizeeën die Hem verzochten
Door Hem listige vragen te stellen
Of een man en vrouw wel scheiden mochten
Toen ging Jezus hun vertellen.

Dat man en vrouw door God zijn samengebracht
Samen één, met hun beiden
Dit is nog steeds van kracht
Wat God heeft samengevoegd, mag niemand scheiden.

Toen brachten zij kinderen tot Hem
Opdat Hij ze aan mocht raken
Maar de dicipelen verhinderden dit met boze stem.
Terwijl Jezus hen zalig wou maken.

Maar Jezus zag de kinderen aan
En heeft het zijn dicipelen kwalijk genomen
Dat de kinderen niet tot Hem mochten gaan
En riep, laat de kinderen tot Mij komen.

Wat fijn een kind van Hem te mogen wezen
Een kind van Hem te mogen zijn
Nimmer heeft men dan nog te vrezen
Als je mag zeggen Jezus is mijn.


Teunis Haze