Dichter: Westerhof, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een tijd van twijfel en verdriet
maar Jezus doet dat al teniet.
Als Hij zich toont wie Hem bemint
Hij toespreekt als een ouder ’t kind.
Geenszins is er nu tijd voor rouw
want Ik ga spoedig tot Mijn Vader
nochtans Ik blijf u eeuwig trouw.
Ik heb gelegd
Mijn liefde in uw hart en wezen.
Wees dan gesterkt,
u hoeft echt geen moment te vrezen.
De Trooster wordt na Mij gezonden
Hij heelt geheel uw hartewonden.
Ik laat u niet als wezen staan
De Heilige Geest zal met u gaan.
U wijzen welke weg te treden
zo worden vast,
uw wankele schreden.
Nog korte tijd zal ik u verschijnen
en voor uw ogen dan verdwijnen
ten hemel,
naast mijns Vaders troon,
waar Ik behoor,
Ik ben Gods Zoon!
In grote glorie kom Ik weder
en daal Ik van de hemel neder.
Dan wordt de dood voorgoed verslagen
Geen ziekte en lijden in die dagen,
dan schijnt voor altijd hier Mijn licht
waarvoor het diepste duister zwicht.