Dichter: Werners, Elle Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hoe warm en liefdevol verklankt,
hoe ferm en diepbedroefd bedankt.
Hij bracht brood naar de schare,

niet om het te bewaren...
Zoals Hij woorden sprak van leven
zo gaf Hij brood om dóór te geven.

Hij werd ons brood
en onze wijn,
en dat geheim is groot.

Hij opent een venster naar de hemel.
Nadrukkelijk gevraagd: ,blijf bij ons
want de dag loopt al ten einde.'

Hij neemt het brood
spreekt de zegen uit, breekt het, en verdeelt het.
Dat geeft óók ons, vooral in deze zware tijd

volharding en standvastigheid.