Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ze konden het niet bevatten
zo veel in korte tijd,
eerst was er diepe droefheid
maar nu is hun hart verblijd!

Ze hadden het over Zijn lijden
terwijl ze daar zo zaten
en over het lege graf
maar hadden niets in de gaten.

Want plotseling stond Hij bij hen
de opgestane Heer,
hun vreugde was enorm
want hun Meester was er weer!

"Mijn Vrede geef Ik jullie,"
Hij sprak hen vriendelijk aan,
"wat Ik volbracht heb aan het kruis
heb Ik voor jullie gedaan!"

"De weg naar God Mijn Vader
is nu open voor iedereen
vertel de mensen over Mij
en over de weggerolde steen!"

"Want het graf is leeg
Ik leef en heb Mijzelf gegeven
opdat een ieder die gelooft
voor eeuwig met Mij zal leven!"