Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Naamdicht (vervolg op Hemelvaart)


P as op Eerste Pinksterdag
I s hun droefheid blij weggewaaid.
N iemand van hen die 't voorzag,
K racht, moed, vreugd heeft Zijn Geest gezaaid,
S ensatie heeft Hij verwekt :
T ongen van vuur boven hun hoofd,
E lk werd vlammend opgewekt.
R ond gingen zij, hun Heer geloofd,
E erstelingen -als Zijn kroost-
N oemden Zijn naam van west tot oost.