Dichter: Hardenbol, Cor Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Boven de twijfel uit!

Het is meer dan eens gebeurd
dat twijfel mij verscheurd,
mijn toestand in wanhoop betreurd
hoe kom je weer opgebeurd?

Al dat zien op omstandigheden,
wat heb ik daar al van geleden.
Wat werd ik er door bestreden,
hoe kan dat worden vermeden?

Hoewel je het niet gelooft misschien,
er is een middel om omhoog te zien.
Ik las het in Hebreeën tien,
daarvan wel vers zeventien.

Dat ik naar deze Jezus mocht kijken,
Zodat hoe donker alles ook mag lijken,
verzoening, voor mij zaligheid zal blijken,
ik behoor werkelijk tot de schatrijken.

Het staat geschreven, Hij heeft het beloofd.
De satan heeft die troost zo vaak gedoofd.
Het licht van Zijn liefde van mij geroofd,
maar het schittert weer, God zij geloofd!