Dichter: Heuvel, Marij van den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
    Niet te stoppen lijken tranen
    van gemis en bitter lijden
    komen er nog andere tijden
    zal God nieuwe wegen banen?

    Laat maar vloeien het verdriet
    vol van onmacht en van pijnen
    Jezus voelt Zijn hart zo schrijnen
    God vergeet Zijn kinderen niet

    Dwars door alle tranen heen
    vanuit Zijn zeer bewogen hart
    groeit weer leven uit geween
    komt er zachtheid in je smart

    Hij, de Man van diepe smarten
    voegt eens samen jullie harten

    Voor ouders die hun kindje van 41 weken levenloos ontvingen