Dichter: Debruyne, Rebecca Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Mijn vertrouwen rust op U,
op de Allerhoogste des hemelen en aarde.
U schonk ons een eerste dochter,
een zegen, getuige van Uw almachtige grootheid en genade.

Eventjes geleden ontdekten we dat haar hartje niet meer was,
ze samen met U in Uw almachtige koninkrijk meegedragen was.

In mijn verdriet en pijn, heeft U mij geopenbaard;
"Ik, de Here, heb voor jou gedachten van vrede en niet van kwaad."
U liet mij weten toekomst en hoop te geven,
U schonk Uw Trooster, na het offer dat door het Lam werd volbracht,
mijn hart raakte door uw vertroosting bedaard.

Hoe graag ik ook Uw troost en vrede met mijn wederhelft wens te delen,
U werkt in ons gezin, als de rode leidraad doorheen al onze gebreken.

Mijn vertrouwen rust op U, mijn geliefde Heere,
ik laat het los en vertrouw op Uw sterke handen, de liefde en warmte
die ik mag ervaren,
doorgeven aan mijn gezin met Uw woorden vol van ontferming, liefde en
genade.
U wandelt samen met mij en mijn gezin mee tot in lengte van dagen.

Amen.

Reacties  

#2 jose consemulder 21-03-2018 16:28
ik bid jullie Zijn ontferming en armen om jullie heen toe. er zal het weerzien zijn Rebecca, kijk daar naar uit dwars door je pijn, verdriet en gemis.
#1 Petra Groeneveld 21-03-2018 05:28
Lieve Rebecca,ik wens jullie heel veel kracht
en sterkte toe met dit verlies. Hartelijke groet.