Dichter: Beijersbergen-Groot, Diny Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jeruzalem, o stad van lijden,
van onrust, strijd en tegenstand.
De mensen die de stad ontwijden
van onrecht in het heilig land.
Gods tempelberg wordt oorlogsveld,
Sjaloom klinkt niet meer als een groet.
Gebedsplaats, pleinen vol geweld,
geen stilte waar men God ontmoet.

Jeruzalem, o stad van heilig leven.
'Troost, troost mijn volk,'zegt God.
'Ik zal u eens de vrede geven
want ik besllis over uw lot.
Zie toch het hart dat hoort,
eens is de lijdenstijd voorbij.
God spreekt, het is Zijn woord:
'Het is de hiel'ge stad van mij.'

Jeruzalem, stad van geloven,
spreek toch van heilig recht.
De stem van God die boven
roept dat de heuv'len zijn geslecht.
Gerechtigheid ruist in haar straten.
Gods heerlijkheid in 't Heilig land.
Roep vrede uit en blijf niet haten.
God heeft de toekomst in Zijn hand.

Zoek troost, het lijden is volbracht.
Jeruzalem, eens mag je stralen.
Een baan voor God, Hij komt met macht.
Hij zal eens al zijn kind'ren halen.
Klim op de heil'ge berg, de vrede komt.
Jeruzalem, eens is de lijdenstijd voorbij.
En alle onrust van de mens verstomt,
want de Messias komt, o wees toch blij.