Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Elke stap in liefde gemaakt,
is een stap gezet naar vrede.
Hij die was de Liefde volmaakt,
gaf het door in Zijn bergrede.

's Mensengeest door Hem ontwaakt,
hoort Hem over recht en vrede,
vergeving, liefde is wat raakt,
"Zalig zijn zij...", sprak Zijn rede.

Geen oog om oog die vrede maakt,
de wang toekeren in stede,
wie daarin slaagt en niet verzaakt,
werkt waarlijk aan vrede mede.

Jezus, die over vrede waakt,
't Onze Vader gaf als bede,
leert: een stap in liefde gemaakt,
is een stap gezet naar vrede.


Matteus 5 ,  Matteüs 6: 1-15